Nikebataljonen Norge

Denne hjemmesiden blir ikke lengre oppdatert. Er erstattet av ny, se: https://nnvsnorge.blogspot.com

Norge ble tilbudt luftvernsystemet gjennom våpenhjelpen fra USA, og takket ja i 1957 . Opplæringen av mannskaper fant sted i USA. Med bakgrunn i Norges politikk knyttet til atomvåpen, ble norsk personell tatt ut til skolering og trening i Redstone Arsenals Alabama, Fort Bliss Texas og Fort Belvoir Virginia. Den norske Nikebataljonen ble aldri oppsatt med atomvåpen, men med konvensjonelle stridshoder.