NIKE-sjefer

Oberst.2.(Brigadér) Fridtjof Øyvind Asbjørnsen

Født 13 februar 1916 i Bærum. Han var sønn av Hans A.(1879-1957) og Ragnhild Fischer (1884-1944) Fridtjof Øyvind giftet seg i 1947 med Liv Richardsen f. 1. januar 1923 fra Oslo.

Sivil skolering:(Vites pr. 4. nov 2012 ikke)
Militær skolering: Befalsskolen Hærens Artilleri 1935
(st. 1947)?
Long Gunnery Staff Course Storbr. 1951
Luftforsvarets Stabskole 1956
NIKE Universal Officers Course Fort Bliss USA 1958
Forsvarets Høgskole 1962

Ved krigsutbruddet deltok Øyvind i Finnmark, fra 1941 i Sverige, Svalbard og Storbritania.
Sjef for skolekontoret og generalinspektør for hærens artilleri 1945
Kaptein, NK og inspeksjonsoffiser Luftvernartilleriets befalskole 1947
Major nk. og sjefsinstruktør Luftvernartilleriets Skyte og Våpenskole 1951
N.K. Luftvernart. gr. N.-Norge 1954
Oberstltn. og Sjef for NIKE bataljonen 1959
Hovedlærer fra Luftforsvaret ved Forsvarets Høyskole 1962
Oberst sjef for forvaltnings staben Luftkommando N.-Norge 1963
Lav og nærforsvars inspektør for Luftforsvaret 1965
Luftvernsinspektør siden 1971
Han var Forsvarets høyskoles representant i Utenrikspolitisk institutts råd 1962-63
Formann i Luftforsvarets innstillingsråd for flyger- og luftvernbransjen 1961-64
Varamann i Oslo Militære Samfunns representantskap 1962-64
Fast medlem av Luftforsvarets opprykksråd siden 1967

Han er tildet Haakon den Syvendes 70 års Medalje
Deltagermedaljen med rosett
STB. 1939-45 Star

Generalmajor Heming Synnevåg

Sjef Våler Batteri 1960-65

Født 7. februar 1928 i Søndre Land
Sivil utdannelse: Artium, Gjøvik 1947. Forberedende prøver filosofi 1950

Militær utdannelse: Befalsskole 1948. Luftkrigsskolen 1954. Stabsskolen 1965-66. Forsvarets Høgskole 1975-76

Annen utdannelse: Sivile og militære kurser og seminarer i organisasjon. ledelse og personellforvaltning

Utdannelse i USA 1958-59. En rekke korte opphold senere. Seminar ved St. John´s College, Oxford 1981(International affairs) Luftforsvarets Radarkontrollørskole 1966.

Stillinger etter 1960: Sjef Våler Batteri 1960-65, Sjef Luftforsvarets stasjon Kautokeino 1965-68.
NK og senere sjef Luftkrigsskolen 1968-73. Bataljonssjef Bodø 1973-76. Personellstaben, Forsvarets Overkommando 1976-78. Sjef Organisajons og utdanningsavd. Luftforsvarsstaben 1978-79. Sjef for Personellstaben Forsvarets Overkommando 1979-84. Generalkrigskommissær og sjef for utskrivningsvesenet 1984. Utnevnt til generalmajor 1 februar 1984.

Erfaringsområder: Ledelse, personellforvaltning, organisasjon og utdannelse. Forhandlinger på de fleste områder. Sikkerhetstjeneste. Prosjektledelse bl.a utbygging av et distribuert, landsomfattende datasystem. Utredning og analyser. Deltatt i internasjonale arbeidsgrupper (NATO).

Sjefen For Luftvernartilleriet 1945-64

Dette var etter alle solemerker ingeniøren, arkitekten og logistikeren bak Nikebataljonen i Norge. Vår Øverste sjef, som deltok i både den varme og den kalde krigen, som ytterligere får sitt livsløp beskrevet på denne tråd:

Generalmajor Tor A.Sandli

Var sjef for Våler batteri fra 1985 til 1987.
Dette er en forsvarsmann med mange baller i luften og fler av ballene «svever» enda i pensjonstid.
Da jeg åpnet registertråden «NikeSjefer» sto jeg i dilemma: Hvem først? Besluttet da å starte med de siste og gå bakover i tid helt til Linnerud i 1958 og krompiperøkende; Oberstltn. Asbjørnsen. Dette krever dog en viss systematikk så jeg blir her nødt til å la tilfeldighetene spille en smule og presenterer herved Generalmajor Tor Arnt Sandli, som jeg hadde på tråden idag(04/09-2012)- som var Våler batteri´s nest siste sjef før han overlot guidance til Brig Gen Øyvind Kirsebom Strandman som blir neste mann ut på denne tråd. Webmaster.

Generalmajor Tor A. Sandli var fra 2005 til 2008 sjef for NATOs luftoperasjonssenter i nord (Combined Air Operations Centre 3).
Han kom fra stillingen som sjef for Forsvarets stabsskole.

Tidligere har Sandli bl.a. vært:
– sjef for feltbatteriet ved Bodø hovedflystasjon,
– driftssjef i Helly-Hansen a/s,
– studieleder ved Luftforsvarets stabsskole,
– sjef for Nike-batteriet i Våler,
– sjef for Luftvernbataljon Andøya,
– militærassistent for Forsvarssjefen,
– stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt,
– sekretær for Forsvarsstudien 1991 (FS 91),
– Luftforsvarets personellsjef,
– Luftverninspektør,
– overadjutant for HM Kong Harald V,
– sjef for HM Kongens adjutantstab.

Som Luftforsvarets personellsjef innførte Sandli karriereutviklingssystemet KARIUS,
han initierte arbeidet med ny befalsordning (BO 95), og som utdanningsansvarlig i Luftforsvaret iverksatte han betydelige endringer av krigsskole- og flygerutdanningen.

Sandli var samtidig ansvarlig redaktør av Luftforsvarets tidsskrift LUFTLED, og han utformet FØNIKS-konseptet, som medførte en omfattende omstilling av Luftforsvaret.

Våren 2000 ble Sandli beordret som sjef for Forsvarets stabsskole. Han ledet arbeidet med innføring av ny utdanningsordning i Forsvaret, med omlegging til akademiske studier og akkreditering av krigsskolene og stabsskolen som godkjente høyskoler. I 2003 tjenestegjorde Sandli ved US Central Command, som ledet operasjonene i Irak og Afghanistan. I denne perioden leverte norske fly skarpe våpen. Generalmajor Sandli er utdannet ved Luftforsvarets befalsskole, Luftkrigsskolen, Royal Air Force Staff College, NATO Defense College, Marshall-senteret og han har gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole. Sivilt har Sandli eksamen i personaladministrasjon ved NHH og i sosialøkonomi ved NDH. Han har skrevet fagmilitære og sikkerhetspolitiske artikler i norske og britiske tidsskrift, og han har utgitt forskningsrapport ved NUPI om rustningskontroll (CFE-avtalen) og om Luftsituasjonen i Nordvest-Europa på slutten av Den kalde krigen.

Sandli er ”Honour Graduate” fra US Air Defense School, han ble tildelt General-inspektørens kårde som beste elev på Luftkrigsskolen, ved RAF Staff College ble han tildelt ”The Andover Prize” og på NADEFCOL e College fikk han kartakteren Exceptional. Sandli er tildelt flere utenlandske ordener og medaljer. I sin siste stilling i NATO ble han tildelt det tyske Æreskors i gull.De siste tre årene har Sandli arbeidet med konsulentoppdrag for Generalinspektøren for Luftforsvaret, samt vært med i et skoleutviklingsprosjekt i de baltiske land, og gjennom Norconsult Telematics er han tilknyttet et rakettforsvarsprosjekt i Abu Dhabi.
Sandli er gift med Karin Sandli, og de har tre voksne barn.

Brigadér Øyvind Kirsebom Strandman

Nikes siste batterisjef i Våler:
Det var under brølet fra to Vampire, i formasjon med den noe yngre T-33 Shooting Star som leader, at jeg traff min medfylking fra Vestfold under det spektakulære luftshowet: «Norsk Militær Luftmakt 100 År», i Oslo 1 0g 2 september 2012. Under en mer passende «setting» kunne en Grenader og en Brigader fra samme våpengren neppe treffes. Resultatet ble overstående foto: Foto: Webmaster: PS: Hadde brigaderen «på tråden» fra Warszawa idag hvor han aktet å føre den følelsesladede siste tiden ved vålerbatteriet, i sin penn. Kommer på denne tråd. Webmaster.

Brigadér Øyvind Kirsebom Strandman
Sjef Luftforsvarets Utviklings og Kompetansesenter (LUKS)

Jeg ble født 20. februar 1956 i Tønsberg.

Begynte min militære karriere ved Luftforsvarets befalsskole i Stavern i 1975. Etter plikttjenesten, som ble gjennomførte ved befalsskolen, var jeg kadett ved Luftkrigsskolen i perioden 1977 – 1980. Som nyutdannet løytnant tjenestegjorde jeg ved Luftvernartilleri bataljonen ved Ørland hovedflystasjon i ulike tjenestestillinger frem til jeg ble beordret til tjeneste ved Våler Nike batteri/Nike bataljon i 1984. Tjenestegjorde ved Våler Nike batteri frem til 1991, først som sjef for ildledninggstroppen, deretter nestkommanderende ved batteriet og til slutt som batterisjef i perioden 1987 – 1991, og ”fikk gleden av” å legge ned det siste Nikebatteriet.

I 1984 gjennomførte jeg German Air Force Air Defence School ved Ft Bliss i Texas, USA. Stabsskole I. ble gjennomført i 1987 ved Akershus Festning i Oslo.

Jeg gjennomførte videregående stabsutdannelse ved Forsvarsakademiet i København i 1990 – 1991, for så å returnere som studieleder ved Luftforsvarets Stabsskole. Denne stillingen hadde jeg frem til 1994 da jeg overtok som stabssjef/nestkommanderende ved den samme skolen.

Jeg fikk fast opprykk til oberstløytnant sommeren 1995 og ble sjef for LVA Bn Ørland. I 1998 da jeg ble beordret til Forsvarsdepartementet som planstabsoffiser i daværende FD III/I.

I 1998 reiste reiste jeg til Alabama i USA hvor jeg gjennomførte Air War College ved Air University ved Maxwell Air Force Base, samtidig tok jeg en Mastergrad i Strategiske Studier.

I 1999 kom opprykket til oberst og jeg tiltrådte stillingen som Baseforsvarsinspektør i Luftforsvaret. Våren 2001 ble jeg midlertidig beordret inn i omstillingsorganisasjonen ARGUS, med ansvar for integrering/samlokalisering mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando (ISL/SSL).

Sommeren 2002 ble jeg tilsatt som brigader i Kontroll og Analyseavdelingen i daværende Fellesstaben/Forsvarets overkommando. Når FO ble nedlagt i 2003 ble jeg sjef for omstillingsorganisasjonen ARGUS frem til 1 jan 2005. Deretter jobbet jeg med videreutvikling av den øverste militære ledelsen frem til jeg ble beordret inn i stilling som sjef LUKS her på Rygge høsten 05. Og her sitter jeg enda”¦..