Arvesølv etc.

Senterpartiet av Troféskapet i «Krutthuset»
i Stjerneblokka: Luftforsvarstaben Rygge.

Siden «Krutthuset» representerer luftforsvarstaben´s mest brukte konfreranserom, var jeg nødt til å være effektiv i mine gjøremål her, i dette veldekorerte værelse med alle våpenskjold, premier fra skytinger fra både Italia og Mc Gregor Range prydet alle vegger og så dette skapet da med et stort antall pokaler i sølv glitrer om kapp med klenodier fra samband og tekniske detaljer, gjaldt det å fotografere og intervjue mellom øktene.

Høyre fløy:

Venstre fløy:


Major Lars Laudal vår vert og cicerone på Rygge: