Fort Bliss

FORT BLISS, EL PASO, TEXAS ANNO:1958
Foto: USAF
Fort Bliss med foten av Franklin Mountains oppe til venstre i bildet. Flyvingen som du aner konturen av i nederste venstre hjørne befinner seg omtrent over Rio Grande og El Paso og flyets høyre vinge peker rett inn i Mexico. Slik så det ut i 1958 ved vår ankomst.
Oberst:William Wallace Smith Bliss Memorial Foto: Erik Dhelie.

Oberst William Wallace Smidt Bliss:
Født: August 17, 1815 in New York, United States
Død: August 5, 1853 in Mississippi, United States
Yrke: Soldat.

 

Artikel Oversatt av: Peter Lindholm
Soldaten William Wallace Smith Bliss, ble født i Whitehall, New York, August 17, 1815 og døde uventet av gulsott i Pascagoula, Mississippi, 5. August , 1853. Han var sønn av Captain John Bliss (West Point, 1811) og Olive Hall Simonds og ble uteksaminert ved United States Military Academy i 1833, kun 18 år gammel.

Han ble assisterende professor i matematikk, kun 19 år gammel, ved West Point fra 1834 til 1840, og så assistent adjutant-general ved hovedkvarteret for The Western Military Departments, 1842 til 1845. Gjennom den Mexikansk-Amerikanske krig var han chief of staff to General Zachary Taylor, og deltok aktivt i kampene ved: Palo Alto, Resaca de la Palma, og Buena Vista.

William W. S. Bliss giftet seg med Mary Elizabeth Taylor, yngste datter til Zachary og Margaret Taylor 5 December , 1848. Fra 4 mars 1849 til 9. July , 1850, var han President Taylor private sekretær.

Som en Post Mortem Æresbevisning ble Fort Bliss El Paso Texas oppkaldt efter Oberts Bliss og hans legeme ble flyttet fra Girod Street Cemetery i New Orleans, LA, til Fort Bliss National Cemetery in 1955. Kun tre år før vår ankomst til Fortet.

Slaget ved Palo Alto
Oversatt av: Peter Lindholm
Dette slaget var den første større trefning i den Mexicansk-amerikanske krig og ble utkjempet den 8. maj 1846 på omstridt land ca. 8 km fra våre dagers Brownsville. En styrke på ca. 3.400 mexicanske soldater tilhørende Nord-hæren under ledelse av General Mariano Arista, kom i kamp med en styrke på 2.400 amerikanske soldater – den såkaldte observationshæren.

Slaget inntraff som en følge av mexicanske bestrebelser på å beleire en amerikansk stilling «Fort Texas», som mexicanerne mente var blitt opført på mexicansk jord. General Zachary Taylor, som var ved å få forsyninger fra Port Isabel, hørte kanontorden i det fjerne. Mexicanerne hadde begynt å angripe Fort Texas. General Taylor samlet sine tropper og skyndte sig av sted for å undsette fortet, men ble avskåret av en mexicansk styrke under general Arista. En annen mexicansk styrke på 1.540 mann, inklusive 14 kanoner under general Francisco Meija blev etterlatt ved Fort Brown og Matamoros.

Slaget
General Aristas hær var spredt ut på en 1,5 km lang front, hvilket gjorde et bajonettangrep umulig. I et uventet trekk førte general Taylor sitt artilleri frem for å angripe fienden. Det var the Flying Artillery tactic: Taktikken var å bruke beredent artilleri til å angripe med, for derefter hurtig å flytte det til en ny posisjon og skyte igen, og var blitt utviklet av major Samuel Ringgold som vant slaget for amerikanerne. Det mexicanske artilleri var tungt og langsomt; ubrukelig i de tykke busker og kratt ved Palo Alto. Arista beordret kavaleriangrep for å ramme artilleristerne i flanken, men det amerikanske beredne artilleri var i stand til hurtigt å skifte position og kaste de angripende dragoner tilbake.

Slaget ved Palo Alto
Ringgold døde av sår som han fikk i slaget, men hans død gav moralen et inspirasjonens skudd tværs over Amerika. Da Taylor stod opp neste dag oppdaget han at mexicanerne hadde trukket sig tilbake fra slagmarken og flyttet sin leir til der hvor de møttes neste gang – Resaca de la Palma.

Mexicanerne led store tap sammenlignet med amerikanerne av flere årsaker. Det mexicanske krutt var dårligere enn amerikanernes, hvilket forkortet rekkevidden av deres kanoner og musketter.

Det dårlige krutt hadde en tendens til å eksplodere for tidlig, hvilket fikk mange soldater til å bruke mindre ladninger, hvilket ytterligere forkortet rekkevidden av deres våpen.

Mexicanske soldater hadde som regel meget dårlig trening og var ofte nervøse for det ustabile kruttet.

Mexicanerne hadde våpen som var teknologisk underlegne i forhold til amerikanernes. Aristas menn brugte den britiske Brown Bessmusket, som var det våpen britene brukte under Napoleonskrigene og den amerikanske uavhengighetskrig.

Slagmarken kalles i dag Palo Alto Battlefield National Historic Site og vedlikeholdes av National Park Service.

Fort Bliss Anno 1885
Historisk møte på Fort Bliss i 1913 Til.v General Obergon, General Pancho Villa, General Pershing og over Pershings venstre skulder den da 28 år unge General George S. Patton fra «Vår krig»

Fort Bliss Texas: (foto: ca. 1914)
Kampklargjøring ved Fort Bliss . Fotografiet har blitt en del av dokumentasjonen ved viktige hendelser og etter den gode kvalitet på disse bilder å dømme er det selveste Daguerrotypien med sine store glassplatenegativ som her har vært i aksjon.
(Dette bildet er da også nøye datert: 2609-1915)
***
Foto: Kjell T. Olsen
Korporalene Krüger (t.h.) og Lindholm «slår av en Pall Mall» i påvente av at messa skal åpne. På trappa til kaserna vår i Fort Bliss 1958.

Fotograf Dhelie On Location 1958 etter ordre fra Capt. Davis

Bildet under er tatt etter eksamen på Ajax 225 kurset foran flaggstanga ved PX’en i Fort Bliss høsten 1958

Første rekke fra v.:
Fenr. Einar Nikolai Nilsen, Lt. Vidar Ingebrigtsen, Lt. Roald Skram, Lt. Jakob Kjell Hultgren og Fenr. Asbjørn Norvall Reinsnes

Andre rekke fra v.:
Sersjantene: Toralf Ølver Grande, Leif Peter Ekkroll, Hans Paul Krabbedal, Einar Svinsaas og Oddavar Jarnfinn Åndheim

Tredje rekke fra v.:
Korporalene: Erik Terje Dhelie, Åge Sandvoll, Reidar Klaumann Kjønnerud, Olav Jarl Ekkje, Jens Gudmund Njølstad, Pål Stoltz Kind, Per Jahn Jørgensen, Peter Wessel og Kjell Aubert

***

Nike bataljonen i El Paso Times i 1959.

VÅPEN TIL NORGE – fra venstre i bildet: Luftverninspektør oberst Leif Husjord, sjef for Nikebataljonen oberstløytnant F.Ø.Asbjørnsen, Fort Bliss Missile Center Commander Major General Sam C. Russel og sjefen for Luftforsvaret generalløytnant B.F. Motzfeldt under overrekkelsen av Nikeutstyret fra USA til Norge.

The El Paso Times
Tirsdag 23. april 1959.

Norge Mottar Sine Første Nikeraketter
Oversatt av: Peter Lindholm

De forende staters hær vil overlevere et komplett oppsett Nike fjernstyrte raketter med dertil hørende utsyr; radarer, utskytningsramper og datavogner m.m. til den første norske Nikebataljonen onsdag eftermiddag. Utstyret leveres innenfor rammen av et gjensidig hjelpeprogram. Materiellet vil deretter bli transportert til Norge hvor bataljonen blir den første Nike-enhet i det norske Luftforsvaret.

Denne presentasjonen markerer beredskapen til det norske Luftforsvaret i forhold til andre luftforsvars enheter innen ”the North Atlantic Treaty Organization” – NATO. Den offisielle overekkelsen blir gjort av Major General Sam C Russel ved U.S. Army Air Defence Center, på McGregor Range.

Sjefen for Flyvåpenet generalløytnant B.F. Motzfeldt er her i El Paso sammen med sjefen for den norske Nikebatajonen oberstløytnant F.Ø. Asbjørnsen og generalinspektøren for Luftvernartillleriet oberst Leif Husjord for å offisielt motta Nikeutstyret. 237 mannskaper fra Luftforsvarets Nikebataljon har blitt trenet i både Nike Ajax og Hercules systemene, ved Air Defence Center siden 1957.

Våler Batteri med Kapt. Synnevåg har oppstilling i Fort Bliss 1961.
Kapt. Heming Synnevåg med sitt Våler Batteri ved ferskvannstårnet Fort Blitt Texas USA 1961. Sentralt i forgrunnen Kapt. Annar Kristian Ditlevsen, rett bak Sjt. Leif Furhovden og et skritt bakut høyre for Leif : Vår president: Sjt. Kjell Thore Olsen. Inspirerende bilde, med høy identifikasjonsfaktor, til tross for intens digital re-rekonstruksjon.
FORT BLISS, ASP 1961. Heder til Våler og Trøgstad. Fra høyre Heming Synnevåg, sjef Våler batteri og Torodd Vaage, sjef Trøgstad batteri.
Haakon Lind (t.v.) ved sin elskede 1953 Mercury med en diger V8 med “Dual Barrel Carburetors!”
Til h. Kjell Thore Olsen på Fort Bliss 1958. El Paso Neste?

Opdateret 06/10/2011