Jazzmontør / NNVS

NNVS, Norsk Kulturråd, JazzMontør & Digitalt Fortalt
Tekst & Foto: Peter St. Lindholm

Under tak av Norsk Luftfartsmuseum 23.-25. september 2011 på Forsvarets flysamling Gardermoen.
Vår produsent Kjetil Bjørke fra JazzMontør i karismatisk stil. Han får oss tolv «forfattere & regissører» topp motivert og konsentrert inn til essensen av vår historie og produktet «i box» til søndags-premieren: Tre minutters dokumentarfilm på tre dager pr. snute.Tekst, lyd, bilde, musikk og effekter ganger tolv:
Godt jobba mann!
Vår president Kjell T. og og sekretær Arnt B. på skolebenken igjen.

Ole-Petter Worsøe NNVS fhv. Asker batteri, sentralt mellom damene; Til v. i bakgrunnen: Kristin Bolgård fra Norsk kulturråd og i forgrunnen Kari Aasjord White fra Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

Her er hele «klassen» på 12, minus fotografen, ivrig opptatt med å fortelle sin lille personlige historie som skal bli ett billedspill, kall det gjerne film, på maks 3 minutter. Manuset leses så inn digitalt under profesjonell veiledning av «jazzmontør». Her blir historikk med personlig vinkling produsert.

På Forsvarets flysamling Gardermoen blir fortellerseminaret konsentrert i omgivelser av luftfartens mange flyvende «klenodier». Her åpner Norsk kulturråds representant Kristin Bolgård, og presenterer Digitalt Fortalt. Flyet i bakgrunnen er en SAAB Safir som en tid ble brukt i Luftforsvaret som skole- og kommunikasjonsfly.