McGregor Range

Norske Raketter Eregeres ved:
McGregor Missile Firing Range, New Mexico 1961

Dette bildet av et av våre batterier på McGregor Range i New Mexico 1961, trenger så definitivt en tekst.

McGregor Range ASP 1960. Leif Brevold (v/tlf.) og Kjell T. Olsen går gjennom launchingprosedyren, overvåket av Amerikansk Instruktør.