NIKE museum

NIKE på Forsvarets flysamling Gardermoen.

Formidling av Luftforsvarets og NIKE bn., tradisjoner og historie.
Av: Kjell T. Olsen

Luftforsvarsmuseet (LMU) Bodø og ved Forsvarets flysamling Gardermoen (FFG). Av en flersidig geografisk interesse har NNVS tatt fadderskap for utstillingen ved FFG. Dette har medført at vi sammen med Luftforsvarsmuseets personell og frivillige i 2009 laget en utstilling ved FFG med tekst- og fotoplakater samt istandsetting og rengjøring av alt materiell. Og det ble skikkelig bra!
Med den store jubileumsaktiviteten som ble NIKE bn. til del i 2009 med åpning av NIKE utstillingen ved FFG den 27. april 2009 (!) og så Luftforsvaret og Luftmilitært Samfund`s feiring av ”50 år med rakettbasert luftvern i Luftforsvaret – Launch 2009” i juni, ble det en hovedrolle på NIKE bn. En rolle vi er stolte av og forsøker å uttrykke dette ved utstillingen på Gardermoen.
Ta med barnebarn og øvrig familie og ta en tur til FFG og ta på historien du også!
En gang i året settes dagsordenen på Forsvarets flysamling Gardermoen, NIKE utstillingen, av NNVS. Da er det dugnad med puss og stell, justering og flytting, bygging og teksting!
10-15 medlemmer blir med og gjennomfører dugnadens gjøremål, klarert med major Anders Utgård, sjef Luftforsvarsmuseet. I tillegg til å være i en NIKE materiell omgivelse i to dager er i seg selv en opplevelse og sammen med gode venner og tidligere kolleger blir det skikkelig god trivsel! Vi forlegges på Gardermoen flystasjon etter velvillig innstilling fra sjef 135 Luftving og hans adm. off. God mat og åpen messe på vår ankomstaften gir trivsel av gammelt godt merke! Så meld deg på ved neste korsvei!

De to herrer i forgrunnen: F.v. NNVS´s president Kjell T. Olsen; t.h. sekretær Arnt Bostad presenterer her stolt avdelingen for Nike på Forsvarets Flysamling Gardermoen.
Foto: Peter Lindholm (2011).

NIKE museum på Trøgstad Fort.

Vi avventer materiale fra Norsk Luftfartsmuseum i Bodø og mer tekst og billedmateriale fra Trøgstad-museet.

Norsk Luftfarts Museum Bodø m/Nikeavdeling