The Oozlefinch

Vår Distingverte Orden  🙂

Ordenen THE OOZLEFINCH er en stor pris som gis til oss NIKE missile-mannskaper. Den demonstrerer spesielle og unike kvaliteter; og selv om kriteriene for prisen er en nøye bevoktet hemmelighet, er den samstundes kjent for å være forhandlingsbar!

OOZLEFINCH’en, er en mytisk fjærløs andefugl,som har en lang og stolt historie ved de mange US Army artillerigrener. Vår bestemte underart tilhører Air Defence Artillery familien som utviklet seg til å besitte unike kvaliteter. Den var helt fjærløs, fløy bakover i supersoniske hastigheter,og kverket en rekke sovjetiske bombefly, som den snappet ut av himmelrummet med sine kraftige klør.
Heraldikk:
Oozlefinch’en er den berusede og berusende, uoffisielle historiske maskoten til Luftforsvarets Artilleri – og tidligere; den amerikanske hærens Kystartilleriet Corps mascot. Oozlefinch’en er portrettert som en fjærløs fugl som flyr baklengs (mot supersoniske hastigheter), og bærer Luftforsvarets og Kystartilleriet´s våpen, oftest en Nike-Hercules Missile. Oozlefinch´en har blitt portrettert i mange forskjellige former og kunstneriske fortolkninger gjennom historien. Oozlemottoet er: «Hvis det flyr, dør det».
Historie:
Det er mange legender der ute om opphavet til oozlefinch´en, men de fleste synes å være enige om at legenden om denne elskelig maskot begynte i 1905 ved Ft. Monroe, Virginia det daværende hjemmet til US Kystartilleri Korps. En kaptein H.M Merriam, uten tvil under påvirkning av alkohol, rapporterte: Jeg ser en storøyet, utfordrende fugl utenfor offisersmessa! Hans beskrivelser av dette syn ble så nøye beskrevet og i detalj skissert at ved liknende anledninger var det fler som hevdet sitt syn av den samme gestalt. Dette satte den kunstnerisk andel av mannskapet i aktivitet, og snart forelå adskillige skisser av vårt hedersmerke, slik vi idag kjenner det. Utenfor omtalte klubb i Monroe ble sågar en statue reist av vårt hederstegn.

Oozlefinch´ens øyne er svært store (radarstore), de kan snu seg 180 grader, og kan se veldig fjernt og veldig klart på himmelen. Visjonen er uhindret av øyelokk eller øyebryn, og øynene er sagt å være i stand til å snu 180 grader slik at Oozlefinch kan se innover, symboliserende behovet for en god leder´s indre refleksjoner.

Oozlefinch´ens (uoffisielle) våpenskjold stammer fra en militær seremoni i 1957 og er heftet med mottoet «Quid ad sceleratorum curamus» leppeløst oversatt «Ikke Faen Om Vi Bryr Oss»
«Kroppen av skjoldet»-”parti per fess”og den heraldiske inndeling indikerer generell trehendthet, Fargen på skjoldet er rødt og svart-rød for Artilleriet, og svart i sorg for de som omkom i terning ved å kaste de laveste ”øyne». Den nedre halvdelen av skjoldet er overgitt minnet om dem som ikke tilhører»The Club», men som stadig stekes av dens. tilhengerne,

Siden Oozlefinchen ble undfanget i kraftig neddopet tilstand etter en tur på basens velbesittede bar kan man gå ut ifra med sarkastisk, historisk fagkunnskap at vårt store hederstegn kan være av særs fiktiv karakter: Dog må bemerkes også rett på linja er; at selv om vår suisidale heder kan være lettere påseilet henger den ikke desto mindre høyt og sågar på snei. Man skal dog gjøre forsiktige ekvasjoner når det dreier seg om analoge hallusinasjoner av en slik notable karakter: De kan nemlig være «Den Femte Kolonne». Webmaster