Dugnad på Gardermoen mai 2013

NIKE-veteraner i full sving. Av; Olav R. Søbakk

Innerst på Forsvarets Flysamling; Gardermoen finner man en egen avdeling som omhandler NIKE-bataljonen, en av Luftforsvarets avdelinger som i rundt tre tiår (1960-1991) voktet luftrommet over Østlandet med luftvernmisiler. Avdelingen var kjennetegnet av å være datidens mest teknisk avanserte, og var til en hver tid beredt til å kunne eliminere en hver trussel som nærmet seg Østlandet og spesiellt hovedstadens luftrom.
NIKE-bataljonen er som sagt historie, men takket være ildsjeler i foreningen NNVS
( Norwegian Nike Veteran Society) jobbes det med å kunne formidle denne delen av historien. Et besøk på hjemmesiden deres http://nnvs.skysite.dk er absolutt å anbefale, men også et besøk på Flysamlingen vil gi mye kunnskap om et felt som for mange er en ukjent del av historien. Fra veteranenes side legges både tid, krefter og prestisje i å kunne presentere en til en hver tid presentabel utstilling, og årlige dugnader på NIKE-utstillingen på Flysamlingen er en del av dette arbeidet.
Her kommer en stemningsrapport fra årets dugnad 4. og 5. juni 2013. Undertegnede ankommer Flysamlingen akkurat da det åpner, og dugnadsgjengen er i ferd med å gå til lunsj. Undertegnede slår følge med gjengen inn på lunsjrommet, hvor foreningens president Kjell T. Olsen briefer, samt at aktuelle temaer diskuteres.

Kort intervju med Kjell T. Olsen:
Hva er det som står på programmet for årets dugnad? Full vask av materiell og gulv, vårt gulv skiller seg fra Luftforsvarets øvrige gulv, ved at de er skinnende rene. I tillegg skal kommandoflagget fra Våler batteri henges opp, dette kom som gave til NNVS fra Våler kommune.
Hvor mange aktive medlemer har NNVS som kan stille på slike dugnader? Vangligvis stiller mellom 12-17 mann. Hvor finner vi hovedtyngden av aktive veteraner?
Hovedsakelig på Østlandet, men to befinner seg i Rogaland( Skretting og Kyllingstad) hvorfra de utfører en signifikant tjeneste.
En av rolgalendingene; Mindor Skretting, veteran fra Trøgstad 1962-1965, har reist hele veien fra Jæren for å delta på dugnaden. Skretting bor store deler av året i Thailand, men har vært i Norge siden mars. Han fremhever særlig det sosiale miljøet ,og det å treffe gamle soldatvenner som motivasjon for å delta på dugnader i regi av NNVS.
Den kalde krigen gikk over i historien rundet 1990, hvordan anser du interessen rundt NIKE og den kalde krigen ute blant befolkningen?
Den kalde krigen har fått et økt fokus de senere år, og stadig flere får opp øynene for hvor mange som måtte utføre tjeneste for å holde beredskapen oppe under alle forhold, til enhver tid. Nevnes kan; Luftforsvarets tap av fly og mannskapet i løpet av denne perioden. Merknad fra skribenten: Krefthyppigheten hos veteraner fra NIKE-bataljonen er dessverre også et resultat av konstant beredskap, hemmelighold, men også viljen til å utføre et oppdrag under krevende forhold.
Hvor mange timer kommer dere til å bruke denne, og hvor mange dugnadstimer utfører dere pr år?Denne gangen er det avsatt 18 timer totalt over to dager, hhv 8 og 10 timer.
Etter nærmere to timer med mye historie og fotografering takker undertegnede for seg, konklusjonen er klar; dugnadene i regi av NNVS er i praksis å sikre en viktig – men for mange ukjent -del av vår historie for de kommende generasjoner.
P.S. Skulle du ha tjenestegjort i NIKE-bataljonen, eller kjenne noen som har gjort det, så tips dem om NNVS. Her finner du videre informasjon om foreningen,men også informasjon om medlemskap.