Kunngjøringer

 

Kjære Nikevenner.

Vårt medlem oberstløytnant (p) Magne Severin Werstad gikk bort 8. september 82 år gammel.

Han bisettes fra Værnes kirke 14. september 2018 kl 1300.

Han tjenestegjorde i Nike bataljonen fra første dag ved Våler batteri som TTR leder, senere TCO, BCO og troppsjef.
Etter videre utdanning og variert tjeneste i Luftforsvaret ble han stasjonssjef Værnes Flystasjon, hvor han ved oppnådd pensjonsalder avsluttet sin militære løpebane.
En dyktig befalingsmann med utpreget rettferdighetssans og sans for fysisk fostring og idrett.
I utøvelsen av sin tjeneste var han forbilledlig seriøs og ordentlig. Under sin tjenestegjøring ved Våler batteri giftet han seg med sin Ruth og de bosatte seg etter hvert i Stjørdal med barna Oddgeir og Merete.
Han deltok sammen sin hustru på NNVS store dugnad på Luftforsvarsmuseet i Bodø 2015 hvor vi hadde stunder med oppfrisking av gode minner og grunnlegging av nye.

NNVS ønsker fred over hans minne.

Med sorg
NNVS
Kjell T. Olsen
President