Kunngjøringer

Kjære NIKE venner!

Det er med sorg vi meddeler at vårt mangeårige medlem, Arne Westerfjell, døde 6. juli 2019. Han ble 83 år gammel.

Som befal i Luftvernartilleriet tok Arne NIKE utdanning i Ft. Bliss i 1958/59 og ble deretter ansvarlig for tjenesten ved Trøgstad batteri på Target Tracking Radar, TTR.

Han tjenestegjorde her en tid før han tok lærerutdanning, et yrke han beholdt til pensjonsalder. Arne og hans nære venn Gunnar Helland var lidenskapelig idrettsinteresserte og Arne spilte på LSK fotball lag.

Arne var mangeårig medlem av NNVS og fikk også styreverv som han skjøttet med innsats. Ved jubileet i 2009 hvor Rakettluftvern 50 år i Luftforsvaret ble markert, var Arne aktivt med i NNVS dugnader for å få til en utstilling ved Forsvarets Flysamling Gardermoen, for NIKE bataljonens innsats. En innsats som ga et flott resultat og er et flott innsalg i FFG sine utstillinger i dag.

En av Arnes store interesser var flymaskiner og han ble i 2010 med på en tur til Duxford og flystevnet Flying Legends. Reisen gikk med Dakota Dc3 LN-WND fra Dakota Norway. En herlig tur hvor Arne virkelig koste seg og viste en sann glede over flygende klenodier og engelske pubs og deres betjening! Vi storkoste oss!

Vi husker også med glede hans innsats ved Luftforsvarets feiring i 2012 med Luftmakt 100 år, hvor NNVS hadde utstilling på Kjeller.

Arne ble svakere etter hvert og de siste år orket han ikke å delta aktivt i NNVS.

Han begraves fra Trøgstad Kirke onsdag 17. juli 2019 kl.1030, alle som møter er velkomne til minnesamvær i Kirkestallen.

Når han nå er borte vil vi huske Arne for hans entusiasme for idrett, NNVS, flymaskiner og et hyggelig lag.

Vi lyser fred over Arnes minne.

NNVSKjell T. Olsen

Kjell T. Olsen

Med sorg

Leder

 

Kjære Nikevenner.

Vårt medlem oberstløytnant (p) Magne Severin Werstad gikk bort 8. september 82 år gammel.

Han bisettes fra Værnes kirke 14. september 2018 kl 1300.

Han tjenestegjorde i Nike bataljonen fra første dag ved Våler batteri som TTR leder, senere TCO, BCO og troppsjef.
Etter videre utdanning og variert tjeneste i Luftforsvaret ble han stasjonssjef Værnes Flystasjon, hvor han ved oppnådd pensjonsalder avsluttet sin militære løpebane.
En dyktig befalingsmann med utpreget rettferdighetssans og sans for fysisk fostring og idrett.
I utøvelsen av sin tjeneste var han forbilledlig seriøs og ordentlig. Under sin tjenestegjøring ved Våler batteri giftet han seg med sin Ruth og de bosatte seg etter hvert i Stjørdal med barna Oddgeir og Merete.
Han deltok sammen sin hustru på NNVS store dugnad på Luftforsvarsmuseet i Bodø 2015 hvor vi hadde stunder med oppfrisking av gode minner og grunnlegging av nye.

NNVS ønsker fred over hans minne.

Med sorg
NNVS
Kjell T. Olsen
President

Kjære NIKE venner.

Vi er underrettet om at Nike veteran Ottar Krest har gått bort 6. februar 2018, 77 år gammel.

Ottar (nr. 2 fra venstre) var romkamerat på rom 107 på Linderud i 1958, en hyggelig og likandes Oslogutt.
Han ble utdannet til MTR operatør ved Fort Bliss og kom senere til Trøgstad Batteri hvor han delte RC vogna med Granli og Evensen.
Han trådte ut av Nike bataljonen etter endt kontrakt og etter en god og pliktoppfyllende tjeneste. Vi husker han som en munter og kunnskapsrik kamerat. Han bosatte seg på Nordstrand og stiftet familie her.
Han skal bisettes fra Nordstrand kirke torsdag 15. februar kl 1000.

Fred over minnet.

Med sorg
NNVS
Kjell T. Olsen
President

________________________________________________________________________

Kjære NIKE venner.

NNVS har mottatt melding om at Knut Raad døde lørdag 8. juli 2017.

Knut var med på Linderud i 1958, i Fort Bliss 1958/-59, i Stavern 1959 og ved Nes Batteri fra 1959 til 1962.

Vi lyser fred over Knut Raads minne.

NNVS
Arnt Bostad
Sekretær

_________________________________________________________________________

 

Kjære NIKE venner.

Vi har med sorg mottatt underretning om at major (p) Harald Martinius Røhmen er død i Thailand, 78 år gammel, etter et hjerteinfarkt 26. mai 2017. Harald var en av våre veteraner fra Linderud 1958. Han ble tidlig anerkjent som god leder og dyktig fagmann. Etter elektro og maskin utdanning ved Ft. Belvoir og trening ved Fort Bliss, ble Harald Røhmen etterhvert tilknyttet aggregat/omformertjenesten på Kjeller. Han tjenestegjorde i Luftforsvaret hele løpet ut og ble pensjonert med grad av major. Han var medlem av NNVS og var sammen med sin hustru, aktiv i restaurant og hotellbransjen etter pensjonering og frem til sin død.

NNVS lyser fred over Harald Røhmens minne.

Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære NIKE venner.

Vi har mottatt den triste beskjeden om at Luftvernartilleriets «Grand Old Man» Brigader (P) Jens Chr. Magnus døde mandag 9. januar 2017 etter kort tids sykeleie. Jens Chr. Magnus ble 96 år. Han deltok i kampene om Fornebu 9. april 1940 og var også aktiv i motstandskampen under krigen. Brigader Magnus ble den tredje sjef for Luftforsvarets NIKE bataljon og innehadde denne stillingen fra 13.11.1968 til 31.08. 1975. Mange av våre medlemmer hadde gleden av å tjenestegjøre under brigader Magnus sin tjenesteperiode. Han var senere bl.a. militær representant ved NATO hovedkvarteret ved SHAPE i Belgia.

Som pensjonist deltok brigader Magnus aktivt på mange Luftvernseminarer over hele landet hvor hans klare meninger og like klare stemme ble hørt og gjorde inntrykk på de yngre tjenestegjørende offiserer. I 2014 deltok han på Luftvernseminaret i Stavern hvor NNVS hadde innlegg om NIKE bataljonens historie. Ved samme seminars avslutning bekranset han minnesmerket over falne Luftvernartillerister.

Begravelsen har funnet sted.

Vi ber om fred over hans minne.

Med savn

NNVS
Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære NIKE venner.

Det er med beklagelse vi har mottatt melding om at NIKE veteran Peter L. Wessel har gått bort 16.06.2016, 78 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Peter tjenestegjorde på Våler batteri NIKE bn. som rakett tekniker i tre år etter en to årig utdanning i USA. Vi husker Peter som en rolig og intelligent kamerat med et hyggelig smil til alle og han deltok gjerne i en god diskusjon.

Etter fullført tjeneste i NIKE gjennomførte han sivilingeniør-studiene, med de siste år ved MIT. Hans kunnskaper førte Peter inn i stilling som produktutvikler ved Radionette hvor han patenterte og publiserte ny teknologi, bl.a. nye avbøyningssystemer for katodestrålerør.

Peter og hans hustru Karen var aktive deltakere gjennom mange år i NNVS og var med på flere av våre turer til USA, gjerne med familie i sitt følge.

Peter bisettes fra Asker kapell 28. juni 2016 kl. 1200.

Med sorg

NNVS
Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære Nike venner.

Det er med beklagelse og sorg vi har mottatt underretning om at kaptein (p) Adolf «Doffen» Upsahl gikk bort 3. februar 2016, 85 år gammel.

Han tjenestegjorde til pensjonsalder som radartekniker i Våler batteri, etter først å ha hatt mange års instruktørtjeneste på flymotorlinjen ved Luftforsvarets Tekniske Skole på Kjevik.

Hans kunnskaper om Pratt & Whitney R1830 motoren brukt i Luftforsvarets C-47 Dakota var legendariske.

NNVS tok Adolf Upsahl med på en tur til Forsvarets flysamling Gardermoen i 2012 og hilste på både C-47 og Nike, litt dårlig til bens, men ellers i fin form.

Hans datter skrev på nettsiden vår så sent som i desember 2015 og fortalte om tiden med sin far i El Paso. Han etterlater seg fem barn og en stor familie!

En dyktig tekniker og en god kamerat har gått bort og begraves fra Våler kirke torsdag 11. februar kl 1100.

Vi lyser fred over Adolf Upsahl sitt minne.

Med sorg

NNVS
Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære Nike venner.

Det er med beklagelse vi formidler budskapet om at vår venn major (p) Willy Gill Høvik døde i dag på Orkerød sykehjem, Moss, etter en tids sykdom, 76 år gammel.

Willy var med i det første kullet av Nike mannskaper som ble utdannet på Linderud og i USA og deltok i oppbyggingen av Våler batteri Nike bn. etter kurs og øving i Stavern i 1959. Willy tok seg av Acquisition radar og M&S van på profesjonelt vis og med sine utmerkede sosiale egenskaper var han snart i gang med å drifte kaffebaren på Kontrollområdet. Det tok ikke lang tid før han drev hyggekroken i batteriets befalsmesse.

Han var under sin lange tjeneste i Våler batteri også innom administrasjonstjenesten og skiftet etter hvert til dette tjenesteområdet med en beordring til Bodø. Etter hvert kom bergenseren Willy og hans familie tilbake til Moss og ny stilling som mobiliseringsoffiser ved Rygge hovedflystasjon, hvor han tjenestegjorde frem til oppnådd pensjonsalder.

I NNVS gjorde Willy og hans trofaste Greta en innsats med deltakelse i reiser, dugnader og festlig lag og delte vår stolthet over Nikeutstillingen ved Forsvarets flysamling Gardermoen som ble åpnet i jubileumsåret 2009.

Vi sender våre kondolanser til Greta og familien og lyser fred over hans minne.

Willy Gill Høvik skal bisettes fra Jeløy kapell torsdag 26. februar 2015, kl 1400.

Fra familien formidles at alle er hjertelig velkommen til sørgehøytiden som avsluttes i kapellet.
Med sorg

NNVS
Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære NIKE venner.

Det er med beklagelse jeg må meddele dere at vår venn og kamerat Gunnar Helland har gått bort etter en tids sykdom.

Han døde på Sykehuset Østfold i Fredrikstad den 15. september 2014. Han ble nær 79 år gammel.

Gunnar var i mange år medlem I NNVS styre og talefør og morsom var han et hyggelig innslag ved våre samlinger.

Som sersjant ble han utdannet i Ft. Bliss i 58/59 som LCT operatør, som også ble hans tjenestefelt i Nike bn. ved Trøgstad btt., med forfremmelse til fenrik.

Gunnar var utdannet ved Statens Gymnastikkskole og var under hele sin tjenestegjøring opptatt av fysisk fostring og var selv en ivrig idrettsmann.

Han utdannet seg senere til lærer og underviste ved Trøgstad Ungdomsskole til sin pensjonering.

Han stiftet familie her og etterlater seg hustru, barn og barnebarn.

Hedersmannen Gunnar begraves fra Trøgstad kirke tirsdag 23. september 2014 kl 1230.

Vi lyser fred over Gunnars minne.

Med sorg

NNVS
Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære Nike Venner.

Melding om at vårt medlem Leif Reinert Walstad har gått bort 18. juni 2014, 76 år gammel, nådde oss i dag fra hans hustru Alfhild Walstad.

Leif har i noen tid vært under behandling for kreft og nå tok sykdommen hans liv.

Under Nike bataljonens første utdanningsperiode var 12 norske uttatt til bakkeutstyrskurs ved US Army Engineer School, Ft Belvoir.

Leif og jeg var blant disse og vi hadde gleden av å bli godt kjent i denne perioden.

Etter fullført tjeneste i Nike bataljonen tiltrådte Leif en sivil stiling som tekniker ved Luftforsvarets Forsynings-kommando’s aggregat verksted.

En stilling han hadde frem til pensjonsalderen.

Vi traff Leif igjen ved jubileet i 2009 og han ble medlem i NNVS umiddelbart etter.

Dessverre gjorde sykdomsbehandlingen det vanskelig for Leif å delta i våre aktiviteter, men han er likevel godt kjent av mange av våre medlemmer.

Godt humør tilsatt temperament var vesentlige bestanddeler i Leifs karakter.

Vi husker Leif med respekt og lyser fred over hans minne.

Han begraves fra Skedsmo kirke torsdag 3. juli 2014 kl 1200.

Med sorg

NNVS
Kjell T. Olsen
President

_________________________________________________________________________

Kjære NIKE venner.

NNVS mottok i dag meldingen om at Tore Frank Pedersen døde lørdag 5. april 2014.

Vi lyser fred over Tore Franks minne.

NNVS
Arnt Bostad
Sekretær

Kjære NIKE venner.

Vi har mottatt den triste meldingen om at vårt medlem Ola Kind døde på Fredrikstad sykehus, den 7. januar etter lengre tids sykdom, nær 81 år gammel.

Ola tjenestgjorde i Nikebataljonen ved Trøgstad batteri fra 1970-74, først som NK og senere som batterisjef (72-74).

I perioden 1991 til 2011 var han deltidsansatt i Trøgstad kommune med ansvar tilsyn med Trøgstad fort. Dette var forenelig med hans virke i Trøgstad forts venner. Han var en pådriver for den museale virksomhet på fortet, både den tidlige historien fra 1905 og den senere som omfattet 1940-45 og Niketiden 1960-90.

Ola bergraves fra Trøgstad kirke torsdag 16. januar kl. 12.30.

Vi lyser fred over Ola Kinds minne.

NNVS
Arnt Bostad
Sekretær

_________________________________________________________________________

Kjære NIKE venner.

Vi har i dag mottatt den triste meldingen om at vårt medlem Peter Martin Stenfeldt-Lindholm er død på Lillehammer sykehus, den 29. september etter kort et sykdomsforløp. Han ble 77 år gammel.

Peter ble vår webmaster og produserte selv det som skulle bli NNVS svært informative nettsider.

Nettsider som med sine pr. nå ca 25 000 besøk kunne være som Peter selv, omstridte, men likevel populære.

Peter nedla et stort arbeid i NNVS og deltok med Åmål som utgangspunkt, på en rekke av NNVS arrangementer.

Han skrev også poesi og laget en mengde vakre fotos fra natur og med mennesker, som han delte med oss.

Nå er penn og kamera lagt ned og vi lyser fred over Peters minne.

NVS
Kjell T. Olsen
President