Om oss

Den 2. mai 1990 ble Norwegian Nike Veterans Society – NNVS stiftet. Stiftelsen foregikk på restauranten ”Iron Tender” i El Paso, Texas.

Ideen til en forening av de som hadde tjenestegjort i Nikebataljonen, hadde nok modnet gjennom flere år hos initiativtagerne Kaare Ødegaard Næss og Rolf Magnus Wespestad. Men det var i forbindelse med en reise til Fort Bliss i 1990 at vi som var med, dannet det som etter hvert skulle bli det NNVS som vi har i dag.

NNVS er en landsomfattende forening som har til formål, ved samarbeid og kameratskap, å holde gamle Nikeveteraner sammen, og å utvikle og bearbeide samarbeid med relevante foreninger og institusjoner. Gjennom utveksling av erfaring, foredragsvirksomhet, studieturer m.m., søker NNVS å være en formidler av Nikebataljonens tradisjoner og historie.

Etter stiftelsen i El Paso har NNVS arrangert flere vellykkede reiser til USA med dels felles, og dels individuelt opplegg for besøket. Det også vært en rekke fellesutflukter til interessante mål i Norge og Danmark. Pres. NNVS

Foreningens styre er:

President:
Kjell T. Olsen
(kto.d-26@online.no)

Visepresident:
Oddvar Storberg
(ostorbe@online.no)

Sekretær:
Arnt Bostad
(bostadarnt@gmail.com)

Kasserer:
Kjell Grobe
(kjegrob@online.no)

Styremedlem:
Thor Stubberud
(thor.stubberud@gmail.com)

Varamann:
Rolf Gjestang
(rolfgjestang@gmail.com)